You're currently on:

Krossad malt

per sida
Valset

per sida
Innan din malt ska användas ska den valsas så att du kan få ut den naturliga stärkelsen i malten som du senare i din bryggning omvandlar till jäsbart socker. Om du beställer valsad malt, så valsar vi all malt som du beställt. Därför är det endast nödvändigt att beställa en valsning i din beställning.