You're currently on:

Rostas malt

per sida
Chokolade malt
  • Chokladmalt/carafa Type I, 800 EBC - Castle 1 kg.

  • 22,00 Sek
 • Köp
 • Läs mer
Chokolade malt
  • Chokladmalt/carafa Type I, 800 EBC - Castle 1 kg.

  • 32,66 Sek
 • Köp
 • Läs mer
Black malt
Black malt
  • Black Malt 1300-1500 EBC (Castle)

  • 32,66 Sek
 • Köp
 • Läs mer
Roasted Barley
  • Roasted Barley 1200-1400 EBC (Castle)

  • 23,00 Sek
 • Köp
 • Läs mer
Dehusked Chokolade malt
  • Carafa Special type I 800-1000 EBC (Weyermann)

  • 24,00 Sek
 • Köp
 • Läs mer
Dehusked Black / Carafa Special type II
  • Carafa Special type II malt 1100-1200 EBC (Weyermann)

  • 24,00 Sek
 • Köp
 • Läs mer
Dehusked Black / Carafa Special type II
  • Carafa Special type III malt 1300-1500 EBC (Weyermann)

  • 32,66 Sek
 • Köp
 • Läs mer

per sida
Rostad malt är den term som används för de mörkare malt typerna. Rostad malt bidrar med både färg en rostad smak som exempelvis kännetecknar mörka öltyper. Om du använder rostad malt i mindre mängd, så får du inte någon bränd smak, utan endast färg.