You're currently on:

Desinfektion

per sida
Iodophor 1000 ml
Star Scan 236 ml.
Star Scan 236 ml.
Star Scan 236 ml.
Star Scan 236 ml.
Star Scan 236 ml.
Chemipro Oxi 100 gram

per sida
Desinfektion kallas den process där du tar bort alla bakterier och vildjäst som kan ge problem med infektioner senare under din ölbryggning. Innan du sätter igång, se till att du har genomfört en grundlig rengöring innan, eftersom eventuella ytor som inte är rena inte blir sterila när du använder t.ex. Iodophor. Var uppmärksam på vilken kontakttid de olika medlen kräver. Det är viktigt att de respekteras.